Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy 2015
2015-10-02 12:09:59 - Lượt xem: 1764

Văn bản liên quan đến đổi mới sinh hoạt chuyên môn
2015-09-29 10:43:50 - Lượt xem: 176

Thầy (cô) TTCM tải về để triển khai thực hiện

Kế hoạch chuyên môn tuần 05 2015-2016
2015-09-18 14:24:59 - Lượt xem: 185

TKB lan 3 (AD từ 21/9/2015)
2015-09-17 12:18:47 - Lượt xem: 201

Kế hoạch chuyên môn tuần 04 2015-2016
2015-09-12 10:52:18 - Lượt xem: 149

TÀI LIỆU ÔN TÂP PHẦN KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
2015-09-08 10:17:40 - Lượt xem: 154

Giáo viên thi GVDG cấp Tỉnh, Giáo viên diện khảo sát tải về để phục vụ cho việc thi Kiến thức nghiệp vụ sư phạm

Kế hoạch chuyên môn tuần 03 2015-2016
2015-09-04 16:55:28 - Lượt xem: 156

Mẫu thống kê KTCL đầu năm
2015-09-04 09:22:47 - Lượt xem: 186

» TKB lần 2 (Áp dụng từ 7/9/2015)» Kế hoạch chuyên môn tuần 02 2015-2016» Kế hoajch tháng 8,9 2015-2016» Kế hoạch chuyên môn tuần 01 2015-2016» Văn bản góp ý dự thảo chương trình giáo dục tổng thể
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận