Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Kế hoạch chuyên môn tuần 04 2015-2016
2015-09-12 10:52:18 - Lượt xem: 128

TÀI LIỆU ÔN TÂP PHẦN KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
2015-09-08 10:17:40 - Lượt xem: 133

Giáo viên thi GVDG cấp Tỉnh, Giáo viên diện khảo sát tải về để phục vụ cho việc thi Kiến thức nghiệp vụ sư phạm

Kế hoạch chuyên môn tuần 03 2015-2016
2015-09-04 16:55:28 - Lượt xem: 135

Mẫu thống kê KTCL đầu năm
2015-09-04 09:22:47 - Lượt xem: 172

TKB lần 2 (Áp dụng từ 7/9/2015)
2015-09-03 09:24:33 - Lượt xem: 209

Kế hoạch chuyên môn tuần 02 2015-2016
2015-08-28 08:56:51 - Lượt xem: 145

Kế hoajch tháng 8,9 2015-2016
2015-08-25 08:39:09 - Lượt xem: 131

Kế hoạch chuyên môn tuần 01 2015-2016
2015-08-21 15:11:12 - Lượt xem: 163

Văn bản góp ý dự thảo chương trình giáo dục tổng thể
2015-08-21 15:01:25 - Lượt xem: 418

Thầy (cô) TTCM tải về và tổ chức cho TCM góp ý dự thảo

TKB HK1 lần 1 (2015-2016)
2015-08-17 21:16:58 - Lượt xem: 265

Áp dụng từ 24/8/2015

» Tham mưu phân công chuyên môn» TKB HK2 (Áp dụng từ Tuần 43)» Kế hoạch chuyên môn tuần 42 2014-2015» Phiếu đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm» BIỂU MẪU THỐNG KÊ HKII VÀ CẢ NĂM
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận