Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Danh sách đăng ký ôn tập trái buổi (cả 3 khối) - Năm học 2016-2017

GVCN nộp lại cho Chuyên môn (sau khi họp PHHS) bằng văn bản và bằng file qua email: hpcmtan@gmail.com


* Khối 10: DOWNLOAD

* Khối 11: DOWNLOAD

* Khối 12: DOWNLOAD

» Mẫu đơn yêu cầu cấp lại bằng nghề phổ thông bị mất» Danh sách Học sinh 2016-2017 (tạm thời)» Danh sách rà soát tình hình học nghề Phổ thông khối 12 (2016-2017)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận